Prawo w PZD

 

Ustawa o ROD 

                                        
Statut PZD

      

                                 
Regulamin ROD

  

         

 

Druki do pobrania 

                                   
1. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

  

                                 
2. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki

  

                                 
3. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

  

                                 
4. Umowa przeniesienia praw do działki

 

5. Deklaracja Członkowska

  

6. Zgłoszenie budowy lub rozbudowy altany

7. Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej przez działkowca

8. Umowa zamiany praw do działek wraz z wnioskiem w tym samym ROD

9. Wniosek o ustanowienie wspólnego prawa do działki

  

 

10. Zgłoszenie budowy zbiornika na nieczystości                          
                                  

© 2016 by DEEM. Wszelkie prawa zastrzeżone przez ROD "Złote Piaski"