top of page

Prawo w PZD

 

Ustawa o ROD 

                                        
Statut PZD

      

                                 
Regulamin ROD

  

             

Druki do pobrania 

   

1. Umowa przeniesienia praw do działki

                               

                             
2. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki /Zbywca/

3. Wniosek o zatwierdzenie umowy przeniesienia prawa do działki /Nabywca/

              

       

4. Oświadczenie o wstąpieniu w prawa do działki po zmarłym współmałżonku

5. Wniosek osoby bliskiej o ustanowienie prawa po zmarłym działkowcu

 

                        

6. Deklaracja Członkowska

  

7. Zgłoszenie budowy lub rozbudowy altany

8. Wypowiedzenie umowy dzierżawy działkowej przez działkowca

9. Umowa zamiany praw do działek wraz z wnioskiem w tym samym ROD

10. Wniosek o ustanowienie wspólnego prawa do działki

  

 

11. Zgłoszenie budowy zbiornika na nieczystości                          
                                  

bottom of page