2021 / w opracowaniu /

2020 Walne Zebranie Sprawozdawcze nie odbyło się

2019

 Uchwała nr 1-WZ-2019 

          

 Uchwała nr 2-WZ-2019

 Uchwała nr 3-WZ-2019

 Uchwała nr 4-WZ-2019

 Uchwała nr 5-WZ-2019

 Uchwała nr 6-WZ-2019

 Uchwała nr 7-WZ-2019

 Uchwała nr 8-WZ-2019

 Uchwała nr 9-WZ-2019

 Uchwała nr 10-WZ-2019

 Uchwała nr 11-WZ-2019

 Uchwała nr 12-WZ-2019

 Uchwała nr 13-WZ-2019

2018

                                   
 Uchwała nr 1-WZ-2018

 

                                 
 Uchwała nr 2-WZ-2018

 

                                 
 Uchwała nr 3-WZ-2018

                                 
 Uchwała nr 4-WZ-2018

 

 Uchwała nr 5-WZ-2018

 Uchwała nr 7-WZ-2018

 

 Uchwała nr 8-WZ-2018

 

 Uchwała nr 9-WZ-2018

 Uchwała nr 10-WZ-2018

2017

                                   
 Uchwała nr 1-WZ-2017

 

                                 
 Uchwała nr 2-WZ-2017

 

                                 
 Uchwała nr 3-WZ-2017

                                 
 Uchwała nr 4-WZ-2017

 

 Uchwała nr 5-WZ-2017

 

 Uchwała nr 6-WZ-2017

 

 Uchwała nr 7-WZ-2017

 

 Uchwała nr 8-WZ-2017

 

 Uchwała nr 9-WZ-2017