top of page

Organizacja ogrodu

Witamy na stronie Rodzinnego Ogrodu Działkowego
Złote Piaski w Płocku

20160909_181310.jpg

38 lat
ROD Złote Piaski

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie

Rodzinny Ogród Działkowy ZŁOTE PIASKI w Płocku

09-401 Płock, ul. Dobrzykowska 61

REGON 007015915-00887

NIP 774-248-51-72
Numer rachunku bankowego:

Bank Spółdzielczy w Starej Białej

nr. 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010

 

   Na podstawie decyzji G.8224a-24/85 Urzędu Miasta Płocka z dnia 26.06.1985 zostały przekazane w bezpłatne użytkowanie grunty Polskiemu Związkowi Działkowców. W/w tereny zostały przeznaczone pod urządzenie stałego ogrodu działkowego. Wojewódzki Zarząd Polskiego Związku Działkowców w Płocku potwierdził rejestrację POD Złote Piaski w 1986 w rejestrze Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców w Warszawie pod nr A-XXXI-40-4468.

   Rok 1986 uważamy za datę powstania stałego ogrodu pod nazwą Pracowniczy Ogród Działkowy Złote Piaski w Płocku przekształcony później w Rodzinny Ogród Działkowy Złote Piaski w Płocku, która to nazwa funkcjonuje do chwili obecnej. 

złote piaski (1).png

Biuro Ogrodu w 2024 roku

zaprasza w godz. 16:00 - 18:00​​

16 maja / czwartek /

23 maja / czwartek /

13 czerwca / czwartek /

27 czerwca / czwartek /

Zapraszamy również do kontaktu e-mail lub telefonicznego.

( zakładka Kontakt )​

 

Dyżury: 

          Prezes lub V-ce Prezes Zarządu w godzinach urzędowania Biura Ogrodu.

USTAWA

z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych

   Doceniając pozytywną rolę ogrodnictwa działkowego, będącego dziedziną życia społecznego, przyczyniającą się do zaspakajania socjalnych, wypoczynkowych i rekreacyjnych potrzeb społeczeństwa, a zwłaszcza rodzin z dziećmi, emerytów, rencistów i niepełnosprawnych, poprzez kształtowanie warunków dla prowadzenia aktywnego i zdrowego trybu życia oraz ochrony środowiska i przyrody, uznaje się za konieczne zapewnienie dalszego istnienia i rozwoju rodzinnych ogrodów działkowych, jako stałych elementów infrastruktury gmin, które powinny być uwzględniane w procesie ich rozwoju dla dobra obecnego i przyszłych pokoleń.

KADENCJA 2024 - 2028

ZARZĄD OGRODU

Sławomir Marciniak
Prezes Zarządu
Sektor C

Małgorzata Szumska
V-ce Prezes Zarządu
Sektor A

Diana Głoskowska
Sekretarz Zarządu
Sektor C

Agnieszka Janiszewska
Skarbnik Zarządu
Sektor B

Roman Dąbrowski
Członek Zarządu
Sektor B

KOMISJA REWIZYJNA

Mariola Kantorek
Przewodnicząca
Sektor A

Wojciech Nowakowski
Z-ca Przewodniczącej
Sektor C

Jakub Jabłoński
Sekretarz
Sektor B

bottom of page