top of page

Opłaty

OPŁATY 2024

                                                             


1. Opłaty ustalone przez Krajową Radę PZD

a. składka członkowska – w wysokości 6 zł od działki. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę za 2024 rok w wysokości trzy złote. Składka członkowska w 100% pozostaje w ROD.
 

b. opłata ogrodowa - obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.13 zł i liczby  m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD. Środki te Zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie.

Podział środków jest następujący:
- jednostka terenowa PZD 65%
- jednostka krajowa PZD 30%
- Fundusz samopomocowy PZD 1%
- Fundusz obrony ROD 2%
- dodatkowy odpis dla jednostek terenowych 2%


2. Opłaty ustalone przez Okręgowy Zarząd PZD w Warszawie wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD – w wysokości 600 zł ( dawne wpisowe ).
Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
20% na Fundusz oświatowy PZD ogrodu działkowego
60% na Fundusz oświatowy PZD okręgowego zarządu
20% na Fundusz oświatowy PZD jednostki krajowej

3. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze 2024 roku:
- opłata na rzecz ogrodu w wysokości 1.16 zł z m2 działki - obejmuje 0.13 zł za m2 działki ustaloną przez Krajową Radę PZD.
- opłata energetyczna stała w wysokości 41 zł od działki podłączonej do sieci.

- opłata za wywóz śmieci z terenu ROD w wysokości 95 zł od działki.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd ogrodu:
- opłata inwestycyjna w wysokości 1.190 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
- opłata przystąpienia do Programu Elektryfikacji ROD Złote Piaski w wysokości 1500 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki        ( dotyczy działek nie posiadających przyłącza do energii elektrycznej )

6. Inne opłaty
- opłata wg odczytu licznika za zużycie energii elektrycznej na koniec roku kalendarzowego wg taryfy operatora
- za list z upomnieniem o zapłatę zaległości odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili nadania przesyłki

 

Wysokość opłat dla każdej użytkowanej działki zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika zapisany w Bazie Danych Ogrodu, najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wnoszenia opłaty.

UWAGA ! ! !

 

Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podstawie otrzymanego wyliczenia w zawiadomieniu na podane konto bankowe ROD Złote Piaski.

Termin płatności: do 15 maja 2024 roku. 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010

 

OPŁATY 2023

                                                             


1. Opłaty ustalone przez Krajową Radę PZD

a. składka członkowska – w wysokości 6 zł od działki. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę za 2023 rok w wysokości trzy złote. Składka członkowska w 100% pozostaje w ROD.
 

b. opłata ogrodowa - obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.12 zł i liczby  m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD. Środki te Zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie.

Podział środków jest następujący:
- jednostka terenowa PZD 65%
- jednostka krajowa PZD 30%
- Fundusz samopomocowy PZD 1%
- Fundusz obrony ROD 2%
- dodatkowy odpis dla jednostek terenowych 2%


2. Opłaty ustalone przez Okręgowy Zarząd PZD w Warszawie wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD – w wysokości 600 zł ( dawne wpisowe ).
Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
20% na Fundusz oświatowy PZD ogrodu działkowego
60% na Fundusz oświatowy PZD okręgowego zarządu
20% na Fundusz oświatowy PZD jednostki krajowej

3. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze 2023 roku:
- opłata na rzecz ogrodu w wysokości 1.12 zł z m2 działki - obejmuje 0.12 zł za m2 działki ustaloną przez Krajową Radę PZD.
- opłata energetyczna stała w wysokości 34 zł od działki podłączonej do sieci.

- opłata za wywóz śmieci z terenu ROD w wysokości 130 zł od działki.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd ogrodu:
- opłata inwestycyjna w wysokości 1240 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
- opłata przystąpienia do Programu Elektryfikacji ROD Złote Piaski w wysokości 1500 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki        ( dotyczy działek nie posiadających przyłącza do energii elektrycznej )

6. Inne opłaty
- opłata wg odczytu licznika za zużycie energii elektrycznej na koniec roku kalendarzowego wg taryfy operatora
- za list z upomnieniem o zapłatę zaległości odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili nadania przesyłki

 

Wysokość opłat dla każdej użytkowanej działki zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika zapisany w Bazie Danych Ogrodu, najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wnoszenia opłaty.

UWAGA!

 

Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podstawie otrzymanego wyliczenia w zawiadomieniu na podane konto bankowe ROD Złote Piaski.

Termin płatności: do 20 maja 2023 roku. 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010

 

OPŁATY 2022

                                                             


1. Opłaty ustalone przez Krajową Radę PZD

a. składka członkowska – w wysokości 6 zł od działki. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę za 2022 rok w wysokości trzy złote. Składka członkowska w 100% pozostaje w ROD.
 
b. opłata ogrodowa - obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.10 zł i liczby  m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD, tj. 0.10 zł za m2 działki. Środki te Zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie.

Podział środków jest następujący:
- jednostka terenowa PZD 65%
- jednostka krajowa PZD 30%
- Fundusz samopomocowy PZD 1%
- Fundusz obrony ROD 2%
- dodatkowy odpis dla jednostek terenowych 2%


2. Opłaty ustalone przez Okręgowy Zarząd PZD w Warszawie wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD – w wysokości 350 zł ( dawne wpisowe ). Od 01.07.2022 wysokość tej opłaty wynosi 600 zł ( Uchwała Komisarycznego Okręgowego Zarządu Mazowieckiego PZD Nr 13/I/2022 z dnia 24 czerwca 2022 roku )
Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
20% na Fundusz oświatowy PZD ogrodu działkowego
60% na Fundusz oświatowy PZD okręgowego zarządu
20% na Fundusz oświatowy PZD jednostki krajowej

3. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze 2022 roku:
- opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0.90 zł z m2 działki - obejmuje 0.10 zł za m2 działki ustaloną przez Krajową Radę PZD. Uchwała nr 4/WZ/2022.
- opłata energetyczna stała w wysokości 12 zł od działki podłączonej do sieci. Uchwała nr 05/WZ/2022.

- opłata za wywóz śmieci z terenu ROD w wysokości 120 zł od działki. Uchwała nr 06/WZ/2022.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd ogrodu:
- opłata inwestycyjna w wysokości 1300 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
- opłata przystąpienia do Programu Elektryfikacji ROD Złote Piaski w wysokości 1500 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki ( dotyczy działek nie posiadających przyłącza do energii elektrycznej )

6. Inne opłaty
- opłata wg odczytu licznika za zużycie energii elektrycznej na koniec roku kalendarzowego wg taryfy operatora
- za list z upomnieniem o zapłatę zaległości odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili nadania przesyłki

 

Wysokość opłat dla każdej użytkowanej działki zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika zapisany w Bazie Danych Ogrodu, najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wnoszenia opłaty.

UWAGA!

 

Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podstawie otrzymanego wyliczenia w zawiadomieniu na podane konto bankowe ROD Złote Piaski.

Termin płatności: do 20 czerwca 2022 roku. 

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010

 

                                                           OPŁATY 2021

                                                             


1. Opłaty ustalone przez Krajową Radę PZD

a. składka członkowska – w wysokości 6 zł od działki. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę za 2021 rok w wysokości trzy złote. Składka członkowska w 100% pozostaje w ROD.
 
b. opłata ogrodowa - obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.09 zł i liczby  m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD, tj. 0.09 zł za m2 działki. Środki te Zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie.

Podział środków jest następujący:
- jednostka terenowa PZD 65%
- jednostka krajowa PZD 30%
- Fundusz samopomocowy PZD 1%
- Fundusz obrony ROD 2%
- dodatkowy odpis dla jednostek terenowych 2%


2. Opłaty ustalone przez Okręgowy Zarząd PZD w Warszawie wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD – w wysokości 350 zł ( dawne wpisowe )
Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
20% na Fundusz oświatowy PZD ogrodu działkowego
60% na Fundusz oświatowy PZD okręgowego zarządu
20% na Fundusz oświatowy PZD jednostki krajowej

3. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawcze 2021 roku:
- opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0.84 zł z m2 działki - obejmuje 0.09 zł za m2 działki ustaloną przez Krajową Radę PZD. Uchwała nr 7/WZ/2021.
- opłata energetyczna stała w wysokości 14 zł od działki podłączonej do sieci. Uchwała nr 08/WZ/2021.

- opłata za wywóz śmieci z terenu ROD w wysokości 96 zł od działki. Uchwała nr 09/WZ/2021.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd ogrodu:
- opłata inwestycyjna w wysokości 1300 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
- opłata przystąpienia do Programu Elektryfikacji ROD Złote Piaski w wysokości 1500 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki ( dotyczy działek nie posiadających przyłącza do energii elektrycznej )

6. Inne opłaty
- opłata wg odczytu licznika za zużycie energii elektrycznej na koniec roku kalendarzowego wg taryfy operatora
- za list z upomnieniem o zapłatę zaległości odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili nadania przesyłki

 

Wysokość opłat dla każdej użytkowanej działki zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika zapisany w Bazie Danych Ogrodu, najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wnoszenia opłaty.

UWAGA!

 

Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podstawie otrzymanego wyliczenia w zawiadomieniu na podane konto bankowe ROD Złote Piaski.

Termin płatności: do 31 sierpnia 2021 roku. 
 
Konto ogrodowe do wpłat należności:

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010

 

                                                           OPŁATY 2020

                                                             

KOMUNIKAT 

Zarządu Rodzinnego Ogrodu Działkowego Złote Piaski w Płocku

w sprawie zaliczkowych opłat ogrodowych w 2020 roku.

Szanowni  Działkowcy!


   Epidemia wywołana przez koronawirus COVID-19 i obostrzenia wprowadzone przez władze publiczne w zakresie organizacji zgromadzeń spowodowały niemożność organizacji walnych zebrań w rodzinnych ogrodach działkowych. 
Zakłóciło to funkcjonowanie ogrodów w całej Polsce. Zgodnie ze statutem Polskiego Związku Działkowców walne zebrania są bowiem uprawnione do podejmowania decyzji w sprawach najistotniejszych dla ROD. Jedną z nich jest rozstrzyganie o wysokości opłat ogrodowych. Jednocześnie, kierując się troską o utrzymanie bieżącej działalności ROD, wprowadzono generalną w całym PZD regułę o upoważnieniu zarządów ROD do pobierania od działkowców zaliczek z tytułu opłat ogrodowych przeznaczonych na pokrycie kosztów funkcjonowania ROD w 2020 roku. Zaliczki te mają być ustalane wg zasad odpowiadających tym, które walne zebrania określiły w 2019 roku.


   Mając na uwadze powyższe informujemy, że naliczenia zaliczkowe zostaną przesłane na adresy użytkowników działek listami zwykłymi. Termin płatności do 15.05.2020 roku. Dla przypomnienia w 2019 roku opłata za użytkowany m2 wynosiła 0,54 zł, składka członkowska 6 zł od działki oraz 40 zł na wywóz odpadów komunalnych.  Jako ostateczną opłatę na 2020 rok należy traktować opłatę za zużytą energię elektryczną w roku 2019, wynikającą z indywidualnego odczytu licznika działkowca w styczniu tego roku. Nie naliczono stałej opłaty energetycznej. Ostateczne opłaty zostaną ustalone w trakcie obrad walnego zebrania, które zgodnie z uchwałą KR PZD powinny odbyć się do końca lipca 2020 roku i które otrzymacie Państwo również listami zwykłymi.

 

UWAGA!

 

Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podstawie otrzymanego wyliczenia w zawiadomieniu na podane konto bankowe ROD Złote Piaski.

Termin płatności: do 15 maja 2020 roku. 
 
Konto ogrodowe do wpłat należności:

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010
 

                                                           OPŁATY 2019

                                                             


1. Opłaty ustalone przez Krajową Radę PZD

a. składka członkowska – w wysokości 6 zł od działki. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę za 2018 rok w wysokości trzy złote. Składka członkowska w 100% pozostaje w ROD.
 
b. opłata ogrodowa - obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.08 zł i liczby  m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD, tj. 0.08 zł za m2 działki. Środki te Zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie w terminie do 15 lipca 2017 roku.

Podział środków jest następujący:
- jednostka terenowa PZD 65%
- jednostka krajowa PZD 30%
- Fundusz samopomocowy PZD 1%
- Fundusz obrony ROD 2%
- dodatkowy odpis dla jednostek terenowych 2%


2. Opłaty ustalone przez Okręgowy Zarząd PZD w Warszawie wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD – w wysokości 350 zł ( dawne wpisowe )
Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
20% na Fundusz oświatowy PZD ogrodu działkowego
60% na Fundusz oświatowy PZD okręgowego zarządu
20% na Fundusz oświatowy PZD jednostki krajowej

3. Opłaty uchwalone przez Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze 2019 roku:
- opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0.54 zł z m2 działki ( obejmuje 0.08 zł za m2 działki ustaloną przez Krajową Radę PZD )
- opłata energetyczna stała w wysokości 22 zł od działki podłączonej do sieci. Uchwała nr 08/WZ/2019.

- opłata za wywóz śmieci z terenu ROD w wysokości 40 zł od działki. Uchwała nr 09/WZ/2019.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd ogrodu:
- opłata inwestycyjna w wysokości 1300 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
- opłata przystąpienia do Programu Elektryfikacji ROD Złote Piaski w wysokości 1500 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki ( dotyczy działek nie posiadających przyłącza do energii elektrycznej )

6. Inne opłaty
- opłata wg odczytu licznika za zużycie energii elektrycznej na koniec roku kalendarzowego wg taryfy operatora
- za list z upomnieniem o zapłatę zaległości odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili nadania przesyłki

 

Wysokość opłat dla każdej użytkowanej działki zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika i zapisany w Bazie Danych Ogrodu, najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wnoszenia opłaty.

UWAGA!

 

Wpłaty należy dokonać wyłącznie na podstawie otrzymanego wyliczenia w zawiadomieniu na podane konto bankowe ROD Złote Piaski.

Termin płatności: do 15 maja 2019 roku. 
 
Konto ogrodowe do wpłat należności:

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010
 

OPŁATY 2018


1. Opłaty wymagane ustalone przez Krajową Radę PZD

a. składka członkowska – w wysokości 6 zł od działki. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę za 2018 rok w wysokości 3 złote. Składka członkowska w 100% pozostaje w ROD.
 
b. opłata ogrodowa - obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.08 zł i liczby  m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD, tj. 0.08 zł za m2 działki. Środki te Zarząd ROD przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie w terminie do 15 lipca 2017 roku.

Podział środków jest następujący:
- jednostka terenowa PZD 65%
- jednostka krajowa PZD 30%
- Fundusz samopomocowy PZD 1%
- Fundusz obrony ROD 2%
- dodatkowy odpis dla jednostek terenowych 2%


2. Opłata wymagana ustalona przez Okręgowy Zarząd PZD w Warszawie wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD – w wysokości 350 zł ( dawne wpisowe )
Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:
20% na Fundusz oświatowy PZD ogrodu działkowego
60% na Fundusz oświatowy PZD okręgowego zarządu
20% na Fundusz oświatowy PZD jednostki krajowej

3. Opłaty ustanowione przez Walne Zebranie Sprawozdawcze 2018 roku:
- opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0.54 zł z m2 działki ( obejmuje 0.08 zł za m2 działki ustaloną przez Krajową Radę PZD )
- opłata energetyczna stała w wysokości 12 zł od działki podłączonej do sieci. Uchwała nr 5/WZ/2018.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd ogrodu:
- opłata inwestycyjna w wysokości 800 zł ( uiszczana niezwłocznie po zatwierdzeniu umowy na użytkowanie działki ) wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
- opłata energetyczna w ramach przystąpienia do Programu Elektryfikacji ROD Złote Piaski w wysokości 1500 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki ( dotyczy działek nie posiadających przyłącza do energii elektrycznej )

6. Inne opłaty
- opłata wg odczytu licznika za zużycie energii elektrycznej na koniec roku kalendarzowego wg taryfy operatora
- za list z upomnieniem o zapłatę zaległości odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili nadania przesyłki

 

Wysokość opłat dla każdej użytkowanej działki zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika i zapisany w Bazie Danych Ogrodu najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wnoszenia opłaty.

UWAGA! Opłat należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe ROD Złote Piaski 

Termin płatności: do 30 czerwca 2018 roku. 
 
Wpłaty należy dokonywać na konto:

 

Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010
 

 

 

OPŁATY 2017
 

1. Uwagi wstępne


Zgodnie z art. 33 ust.1 Ustawy z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z dnia 9 stycznia 2014 roku, poz. 40 ) działkowiec jest zobowiązywany w pokrywaniu kosztów funkcjonowania ROD w częściach przypadających na działkę przez uiszczane opłat ogrodowych. Zasady uiszczania i uchwalania opłat ogrodowych określa statut stowarzyszenia ogrodowego ( w naszym przypadku statut stowarzyszenia ogrodowego PZD ) co wynika z art. 47 pkt. 3 ustawy. W ust. 2 tego artykułu ustawy wyjaśniono, że na koszty funkcjonowania ROD składają się w szczególności:


•    wydatki na inwestycje, remonty i bieżącą konserwację infrastruktury ogrodowej
•    opłaty za dostawę energii elektrycznej i cieplnej, gazu i wody w części dotyczącej terenu ogólnego
•    ubezpieczenia, podatki i inne opłaty cywilnoprawne
•    wydatki na utrzymanie porządku i czystości
•    wydatki związane z zarządzaniem ROD

W §144 ust. 2 statutu PZD prawo do uchwalania opłat ogrodowych przypisano Walnemu Zebraniu ROD, które określa wysokość i sposób wyliczenia opłat ogrodowych oraz termin ich uiszczenia, który nie może być późniejszy niż 30 czerwca.

2. Opłaty wymagane ustalone przez Krajową Radę PZD

a. składka członkowska – w wysokości 6 zł od działki. Uchwała nr 9/XI/2016 KR PZD z dnia 15 grudnia 2016 roku. W przypadku gdy członkami PZD są oboje małżonkowie, każdy z nich opłaca składkę za 2017 rok w wysokości 3 złote. Składka członkowska w 100% pozostaje w ROD.
 

b. opłata ogrodowa - obejmująca koszty ponoszone przez ROD z tytułu partycypacji w finansowaniu działalności prowadzonej przez jednostkę okręgową oraz jednostkę krajową PZD na rzecz ROD i działkowców – w wymiarze odpowiadającym iloczynowi kwoty 0.07 zł i liczby m2 pod działkami, do których tytuł prawny posiadają działkowcy w danym ROD, tj. 0.07 zł za m2 działki. Środki te zarząd przekazuje do Okręgowego Zarządu PZD w Warszawie w terminie do 15 lipca 2017 roku. Podział środków jest następujący: ( Uchwała nr 11/XI/2016 Krajowej Rady PZD z dnia 15 lipca 2016 roku )


- jednostka terenowa PZD 65%
- jednostka krajowa PZD 30%
- Fundusz samopomocowy PZD 1%
- Fundusz obrony ROD 2%
- dodatkowy odpis dla jednostek terenowych 2%


3.Opłata wymagana ustalona przez Okręgowy Zarząd PZD w Warszawie wnoszona przez działkowca w roku uzyskania prawa do działki, związana z zarządzaniem ROD – w wysokości 350 zł ( dawne wpisowe )


Uchwałą nr 7/III/2015 z dnia 1 października 2015 roku Krajowa Rada PZD ustanowiła następujący podział tej wpłaty:


20% na Fundusz oświatowy PZD ogrodu działkowego
60% na Fundusz oświatowy PZD okręgowego zarządu
20% na Fundusz oświatowy PZD jednostki krajowej

4. Opłaty ustanowione przez Walne Zebranie Sprawozdawcze ROD 01.04.2017 roku:


- opłata na rzecz ogrodu w wysokości 0.50 zł z m2 działki ( obejmuje 0.07 zł za m2 działki ustaloną przez Krajową Radę PZD ). Uchwała nr 6/WZ/2017.
- opłata energetyczna stała w wysokości 33 zł od działki podłączonej do sieci. Uchwała nr 7/WZ/2017.

5. Opłaty ustalone przez Zarząd ogrodu:


- opłata inwestycyjna w wysokości 600 zł ( uiszczana niezwłocznie po zatwierdzeniu umowy na użytkowanie działki ) wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki zgodnie z ustawą z dnia 13 grudnia 2013 roku o rodzinnych ogrodach działkowych
- opłata energetyczna w ramach przystąpienia do Programu Elektryfikacji ROD Złote Piaski w wysokości 1500 zł wnoszona przez działkowca w roku nabycia prawa do działki.

6. Inne opłaty


- opłata wg odczytu licznika za zużycie energii elektrycznej na koniec roku kalendarzowego wg taryfy operatora
- za list z upomnieniem o zapłatę zaległości odebrany i nieodebrany w wysokości ustalonej przez operatora pocztowego w chwili nadania przesyłki


Wysokość opłat dla każdej użytkowanej działki zostanie przesłana na adres podany przez użytkownika i zapisany w Bazie Danych Ogrodu najpóźniej 2 tygodnie przed terminem wnoszenia opłaty.

UWAGA! Opłat należy dokonywać wyłącznie na konto bankowe ROD Złote Piaski 

Termin płatności: do 31 maja 2017 roku. 
 

Wpłaty należy dokonywać na konto:
 
Polski Związek Działkowców
Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie 
ROD Złote Piaski w Płocku
ul. Dobrzykowska 61 
09-401 Płock
Bank Spółdzielczy w Starej Białej 
nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010

 

OPŁATY 2016

Dla wszystkich działkowców:
    Opłata ogrodowa – 0,50 gr/m2
    6 zł składka członkowska – dla działkowców członków PZD

Dla nowych działkowców:
    600 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt. 1 Statutu PZD
    350 zł – opłata ogrodowa zgodnie z § 147 pkt. 2 Statutu PZD

Inne opłaty związane z funkcjonowaniem ROD:
    1500 zł – podłączenie do ogrodowej sieci energetycznej ( Program Elektryfikacji Ogrodu )
    40 zł – opłata energetyczna  (dotyczy działkowców korzystających z ogrodowej sieci energetycznej).

 

Termin płatności: do 31 maja 2016 roku
 
Wpłatę należy dokonać na konto:

 

Polski Związek Działkowców

Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie ROD Złote Piaski w Płocku

ul. Dobrzykowska 61 09-401 Płock

Bank Spółdzielczy w Starej Białej 

nr. rachunku: 20 9038 0004 5500 7445 2000 0010

 
Kasa w Biurze ogrodu jest czynna: 
 
21 maja w godz. 11.00 - 15.00

18 czerwca w godz. 11.00 - 15.00

OPŁATY 2015

bottom of page